Gebruiker
Wachtwoord
 

Diensten

Hieronder volgt een overzicht van de diensten die wij leveren. Uiteraard kunt u die dienst(en) afnemen die u nodig heeft.

 • Administratieve diensten
 • Accountancy
 • Salarisadministratie en personele zaken
 • Bedrijfsadvisering
 • Fiscaliteit

Administratieve Diensten

 • het verwerken van de basisgegevens (facturen en betalingsverkeer)
 • het opzetten van de financiële administratie
 • begeleiding wanneer de administratie in eigen beheer wordt uitgevoerd.
 • Kennisverhoging binnen uw onderneming zodat:
  • u administratieve werkzaamheden steeds meer zelf kunt uitvoeren;
  • inzicht in de financiële effecten van dagelijkse beslissingen verbetert.
  • Efficiëntieverbetering van diverse administratieve werkzaamheden.

In de praktijk blijkt nog steeds dat dagelijkse administratieve werkzaamheden veel meer tijd in beslag nemen dan nodig is. Met enkele simpele verbeteringen en eenvoudige hulpmiddelen zijn flinke tijdsbesparingen mogelijk.

Accountancy

Indien u de financiële administratie zelf uitvoert kunnen wij:

 • u ondersteunen bij het opzetten (inrichten) van de administratieve organisatie;
 • u begeleiden bij het voeren van de financiële administratie;
 • uw administratie controleren.
 • Opstellen en analyseren van tussentijdse rapportages.
 • Samenstellen van de jaarrekening.

Salarisadministratie en personele zaken

 • Uitvoeren van de loonadministratie.
 • Verzorgen van bijbehorende aangiften, opgaven en meldingen aan de belastingdienst, uitvoeringsinstellingen, bedrijfstak- en pensioenfondsen.
 • Controleren van de door bovenstaande instellingen opgelegde nota's.
 • Advisering op het gebied van loon- en personeelsaangelegenheden.

Bedrijfsadvisering

 • Investeringsvraagstukken.
 • Financieringsvraagstukken.
 • Opstellen resultaat- en liquiditeitsprognoses.
 • De definitieve resultaten vergelijken met de prognoses.
 • Met behulp van bovenstaande vergelijking een analyse maken om bij te kunnen sturen.
 • Realiseren van rendementverbetering met behulp van bedrijfseconomische instrumenten zoals kostprijsanalyse en overige kengetallen.
 • Begeleiding startende ondernemers.

Fiscaliteit

Advisering op het gebied van de:

 • omzetbelasting
 • inkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • successie- en schenkingsrecht

Verzorgen van de aangifte(n):

 • omzetbelasting
 • inkomstenbelasting;
 • vennootschapsbelasting;
 • successie- en schenkingsrecht.


Terug naar boven